Teknopark Mali Uygulamalarda Yeni Dönem Konulu Seminer

14 Mayıs 2014 tarihinde, Gaziantep Teknopark Seminer Salonunda Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde yapılan  değişikliklerin anlatıldığı seminer düzenlenmiştir.

Sistem Global Danışmanlık Firmasından Hüseyin Karslıoğlu ve Demet Allar tarafından verilen seminerde; Güncel Mevzuata bakış, Değişen Tanım ve Detaylar, İstisna ve Teşviklerde İşleyiş ve Uygulama, Üniversite Personeline Yönelik İstisnalar, Teknoparklarda Muhasebe İşlemleri, Katma Değer Vergisi İstisnası, Gelir Ve Kurumlar Vergisi İstisnası, Sigorta Primi Desteği, Mali Tablo Düzeni konularında katılımcılar bilgilendirilmiştir. Seminere  teknopark yönetimi ve mali müşaviri ve girişimci  firma sahipleri/ortakları/yöneticileri ve mali müşavirleri katılmışlardır.

Güncelleme Tarihi: 5/26/2014