Erasmus + Toplantısı

10-11/11/2015 Tarihinde  açılış toplantısını Ankara da, Gaziantep Teknopark uzmanı Onur Akar'ın ve 4 yabancı ortağımızın katılımı ile yapmış bulunuyoruz. Erasmus + projemiz ile ilimizde genç işsiz bireylerin aktifliğini artırarak inovasyon tabanlı girişimlerini destekleme, Yüksek eğitimli genç bireylerin yine inovasyon tabanlı çalışmalarında yol
göstererek yeni atılımlarda bulunmalarını sağlayacağız. Bunun yanında Küçük ve Orta ölçekli işletmelerin anahtar personellerinin kapasitelerini güçlendirerek işlerinde daha çok inisiyatif almaları ve buna bağlı olarak
da iş kapasitelerinin geliştirilmesi sağlanacaktır. 
Erasmus + projesi uluslar arası bir AB projesi olup yapılan tüm çalışmalar diğer ortaklarımız ile uluslar arası platformda yapılacağından girişimcilerimize ulusal tecrübe sağlayacaktır. Program ile ilgili ileri ki tarihlerde yapacağımız duyurular ile daha
detaylı bilgiler aktarılacaktır.

Güncelleme Tarihi: 11/23/2015