Vizyon / Misyon


VİZYON

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin Bilgi ve Teknoloji Merkezi:
Gaziantep Teknopark sadece Gaziantep şehrine hizmet edecek bir teknopark olarak değil, tüm Güneydoğu Anadolu Bölgesinin teknoparkı olacak şekilde tasarlanmıştır. Gaziantep Teknopark hedeflerine ulaştığında Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin ekonomik ve teknolojik alanlarda kalkınmasına büyük katkı sağlayacaktır ve bölgenin  bu alanlardaki dışa bağımlılığını önemli ölçüde azaltacaktır.

Uluslararasılaşma Platformu:
İleri teknoloji ürünlerinin yurtdışına pazarlanması ve bu alanda yabancı sermayenin ülkemize çekilmesi en öncelikli hedefler arasında yer almaktadır. Teknoparkta yer alan kuruluşlar, başta AB fonları olmak üzere çeşitli uluslararası finans imkanlarına ve hibe kaynaklara tek merkezden erişebilecektir.

Sanat, Kültür, Teknoloji ve Bilim Kompozisyonu:
Tüm teknopark genelinde sanat ve kültürle beslenen bilimsel ve teknolojik bakış açısı esas alınmıştır. 

Gurur Duyulan Marka:
Gaziantep Teknopark’ta yurtdışı bağımlılığını azaltıcı, ihracatı teşvik edici bilim parkı  kültürü ve şirketler arası sinerjiyi arttıracak mekanizmalar kurulacaktır. Böylece hem dünyada hem de Türkiye’de prestij ve güven uyandıran bir marka olma yolunda hızla ilerleyecektir. 


MİSYON

• İleri teknoloji ve yazılım geliştirme alanında faaliyet gösteren firma ve kuruluşlara, en uygun maliyetler çerçevesinde, dünya kalitesinde, etkin teknopark hizmetleri sunarak mevcut kaynaklarının daha verimli kullanılmasını ve onlara yeni kaynak yaratılmasını sağlamak,
• İleri teknoloji ve yazılım alanında çalışan yerli ve uluslararası şirketleri bir araya getirerek aralarında ve üniversitelerle sinerji yaratmalarını sağlayan mekanizmalar kurmak,
• İleri teknoloji üretme potansiyeli olan yeni şirketlerin kurulmasını ve mevcut küçük şirketlerin büyümesini teşvik etmektir.
• Gaziantep Üniversite’sinin bilim ve teknoloji alanındaki başarılı çalışmalarının ticarileştirilmesine uygun ortamı sağlamaktır. 
• Gaziantep Sanayiinin önemli firmalarının Ar-Ge çalışmalarını Teknopark’ta üniversite akademisyenleri, lisans ,yüksek ve doktora öğrencileri ile birlikte yürütmelerini sağlayacak projeler gerçekleştirmek.