Hedefler


Gaziantep Teknopark’ın önümüzdeki beş yıllık hedefi;

     • 200'ün üzerinde nitelikli şirket,
     • 4000’in üzerinde nitelikli AR-GE ve yazılım geliştirme personeli,
     • İleri teknolojiler alanında yıllık 1 milyar USD yerli katma değer
     • Sağlayacağı ithalat ikamesi avantajı dışında yılda 100 milyon USD'nin üzerinde ihracat katkısı