Ortaklar


Yönetici Şirketin Yapılanması ve Şirket Ortakları

Bölgenin yönetim işlerini yürütmek üzere, Gaziantep Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu ve İşletici A.Ş. (Gaziantep Teknopark), bölge kuruluş kararının Resmi Gazetede yayınlanmasını takiben 12 Ocak 2007 tarihinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanarak faaliyete başlamıştır.

Ocak 2010 itibariyle şirket ortakları aşağıdaki şekildedir:

    Gaziantep Üniversitesi (996 hisse)
    GÜVAK (Gaziantep Üniversitesi Vakfı) (1 hisse)
    Gaziantep Ticaret Odası (1 hisse)
    Gaziantep Sanayi Odası (1 hisse)
    Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (1 hisse)