Kimler Teknopark'ta Olabilir?


Gaziantep Teknopark’a öncelikli olarak Ar-Ge ve yazılım projeleri yürüten veya başlatmak isteyen firmalar başvurabilir.

Bunların dışında, teknoparkta yer alan firmalara destek ve danışmanlık hizmetleri sunabilecek kuruluşlar da (banka, kargo, mali müşavirlik ve hukuk büroları, eğitim firmaları v.b.) Yönetici Şirket'in uygun görmesi durumunda teknoparkta yer alabilir.

Gaziantep Teknopark’ta girişimci firmalar, lisans eğitimi devam eden, yüksek lisans veya doktora yapan öğrenciler ve akademisyenler yer alabilirler. Öğretim elemanları Üniversite Yönetim Kurulunun izni ile yaptıkları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek amacı ile bu bölgelerde şirket kurabilir, kurulu bir şirkete ortak olabilir ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev alabilirler.