Tarihçe

GAZİANTEP TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ KURUCU VE İŞLETİCİ A.Ş.
GAZİANTEP TEKNOPARK

06.07.2001 tarih ve24454 sayılı Resmi Gazete yayınlanarak yürürlüğe giren Kanun

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu

Kanun No. 4691

Kabul Tarihi : 26.6.2001

Kanun Numarası : 4691

Kabul Tarihi : 26/6/2001

Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/7/2001 Sayı : 24454

Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt : 40

Amaç Madde 1 –
Bu Kanunun amacı, üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin işbirliği sağlanarak, ülke sanayiinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması maksadıyla teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün kalitesini veya standardını yükseltmek, verimliliği artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun kararları da dikkate alınarak teknoloji yoğun alanlarda yatırım olanakları yaratmak, araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkânı yaratmak, teknoloji transferine yardımcı olmak ve yüksek/ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak teknolojik alt yapıyı sağlamaktır.

4691 sayılı Kanuna dayanılarak

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2006/10358

Ekli “Bazı Alanların Teknoloji Geliştirme Bölgesi Olarak Tespit Edilmesine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Değerlendirme Kurulu’nun uygun görüşlerine dayanan Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 10/4/2006 tarihli ve 559 sayılı yazısı üzerine, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/4/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.


Gaziantep Teknopark, Gaziantep Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi ve Ankara Cyberpark işbirliğiyle 12 Ocak 2007’de kurulan bir bilim ve teknoloji parkıdır. 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri mevzuatı kapsamında 2008 yılı Ekim ayında faaliyete geçmiştir.

2008 yılı Ekim ayında yapımı tamamlanarak faaliyetlerine başlayan Gaziantep Teknopark, Gaziantep Üniversitesi kampüs alanı içinde, 163 dönüm arazide yer almaktadır. 3000 m² lik A Blok ve 1250 m²’lik B Blokta faaliyet göstermekte olan Gaziantep Teknopark’ta yazılım, bilişim, tasarım, danışmanlık, biyoteknoloji, gıda, makine, tekstil gibi alanlarda faaliyet göstermekte olan firmalar, Ar-Ge çalışmaları yaparak şehrimiz ve ülkemiz ekonomisine katkıda bulunmakta, aynı zamanda Teknopark’ın sunduğu avantajlardan faydalanmaktadır.


“Gaziantep Teknopark” olarak marka tescili yapılan Gaziantep Teknoloji Geliştirme Bölgesi, özellikle İngilizce eğitim yapan Mühendislik  Fakültesi ve bölgenin en  önemli fakültelerinden biri olan Tıp Fakültesi ve Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile bilimsel ve teknoloji potansiyeli çok yüksek olan Gaziantep Üniversitesi’nin bu alanlardaki başarılı çalışmalarının ticarileşmesine uygun ortam sağlamakta ve bölgede yer alan teknoloji firmalarına akademik bilgi konusunda ışık tutmaktadır.