Firmaların Sorumlulukları


4691 sayılı yasa kapsamında sağlanan muafiyetlerden yararlandırılan yeni işe başlayan personelin bilgileri (özgeçmişleri, görev tanımları, işe başlama tarihleri, 4691 sayılı yasa kapsamında muafiyetlerden toplam yararlanma süresi, SGK işe giriş bildirgeleri) ve 4691 sayılı yasa kapsamı dışında kalan yeni işe başlayan personel bilgileri (adı soyadı, işe başlama tarihi, iş yerindeki görev tanımı, SGK işe giriş bildirgesi) 10 gün içerisinde Teknopark Yönetici A.Ş.'ne bildirilmelidir.

İşten çıkma/çıkarma veya mevcut personel için görev tanımlarındaki değişiklikte dâhil olmak üzere herhangi bir nedenle personel bilgilerinde olacak değişiklikler yine 10 gün içerisinde Teknopark Yönetici A.Ş.' ne bildirilmelidir.

Gaziantep Teknopark  Yönetici Şirketi girişimci firmaların faaliyetlerini düzenli olarak “Faaliyet İzleme Raporları” ile takip ederek faaliyetlerin güncelliği ve gelişimi hakkında bilgi sahibi olur. Girişimci firma, Faaliyet İzleme Rapor’unu her 3 aylık dönemin tamamlanmasını takiben 15 gün içerisinde  Teknopark Yönetimi’ne  yazılı olarak (kaşeli ve imzalı 1 asıl) teslim etmekle yükümlüdür.

Firmalar 4691 sayılı Yasa kapsamında çalıştırdığı Ar-Ge personeline ait bilgilerin /adı soyadı, SGK sicil numarası, mesleği, çalıştığı projenin kodu, projedeki görevi, muafiyet kapsamında çalıştığı süreler) yer aldığı Çalışan Personel Bilgi Formları düzenli olarak her ay Teknopark Yönetici A.Ş.' ne onaylatılarak Muhtasar Beyanname ekinde Vergi Dairesi'ne verilmelidir.

Gaziantep Teknopark  Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyet gösteren girişimci firmaların Esas Başvuru Dosyalarında bildirdikleri projeler zamanla tamamlanmakta ve yerini yeni projeler almaktadır. Bu süreçte T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na ve Maliye Bakanlığı’na verilen bilgilerin doğruluğunun sağlanması ve mevzuatın getirdiği bütün olanak  ve muafiyetlerden sorunsuz yararlanılabilmesi için Gaziantep Teknopark  Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyet gösteren girişimci firmaların yeni projelerinin de değerlendirilmesi gerekmektedir. Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyet göstermekte olan firmaların, Gaziantep Teknopark  Teknoloji Geliştirme Bölgesinde gerçekleştireceği yeni projelerin değerlendirilebilmesi amacıyla, Yeni Proje Bilgi Formunu ve projeye ilişkin tüm belge ve eklerini projeye başlamadan en az 5 hafta önce eksiksiz olarak Gaziantep Teknopark  Yönetimine iletmesi gerekmektedir.

Gaziantep Teknopark  Yönetimi girişimci firmalardan belli bir periyodik düzeni olmadan ilgili mercilerin talepleri üzerine ve/veya kendi kullanımı için belli formlara doldurulması gereken bilgi ve belgeler talep edebilir. Girişimci firmalar bu form ve belgelerin Yönetici Şirket tarafından ilgili mercilere iletilebilmesi için, belirtilen zaman çerçevesi içerisinde Gaziantep Teknopark Yönetimi’ne iletmekle yükümlüdür.