Neden Gaziantep Teknopark


Gaziantep Teknopark’ta faaliyet gösteren AR-GE firmaları, “4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası” kapsamında kurumlar ve gelir vergisi muafiyetinden yararlanmaktadırlar.

Ayrıca Gaziantep Teknopark,
Bir iş ve girişimcilik merkezi olma yolunda olağanüstü yol kat etmiştir.

Uluslararasılaşma perspektifine sahiptir. Bilim ve teknoloji potansiyeli yüksek olan Gaziantep Üniversitesi ile sinerji ortamı yaratmış ve girişimci  firmaların akademik bilgiden yararlanmalarını  sağlamıştır.

Ar-Ge ve yazılım alanında faaliyet gösteren firmaları bir araya getirerek bir işbirliği ve dayanışma ortamı yaratmıştır.

Kuluçka firmaları için ofis, ofis cihazları, internet, telefon, girişimcilik ve desteklerden faydalanma konusunda danışmanlık ve ihtiyaçları olan her türlü eğitim, seminer, kurs olanakları sağlamaktadır.

Girişimci, üretici firmaların Teknoloji Transfer Merkezi’nde kurulacak olan Mekanik ve Nanoteknoloji Laboratuvarlarından faydalanmalarını sağlayacaktır.

Çeşitli büyüklükteki toplantı, eğitim,  seminer ve konferans salonlarından indirimli faydalanma olanağı sağlamaktadır.

IPA projesi Teknik Yardım kapsamında 24 ay boyunca sürecek ve dünyanın farklı ülkelerinden 3 ayrı uzmanın koordine edeceği girişimci firmaların ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen konularda düzenlenen etkinlik  ve eğitim hizmetleri verecektir.

Dünyanın farklı ülkelerinden davet edilen uzmanlar, Gaziantep Teknopark’ta Üniversite-Sanayi işbirliğinin geliştirilmesi, teknoloji transferi, fikri mülkiyet haklarının korunması, araştırma-geliştirme faaliyetleri gibi konulardaki tecrübelerini Türkiye’deki KOBİ’ler, sanayici, akademisyen, üniversite öğrencileri ve Teknokent firmaları ile paylaşacaklardır. Ayrıca, Türk ve yabancı uzmanların katılımıyla düzenlenen panellerde bu alanlardaki sorunların çözüm önerileri ve işbirliği olanakları katılımcıların bilgisine sunulacaktır.

Gaziantep Teknopark, ulusal ve uluslararası fonlara ve hibe kaynaklara erişim konusunda danışmanlık (AB Çerçeve Programları gibi), bünyesine dahil edilen şirketler aracılığıyla verilen mali müşavirlik, finans, muhasebe, marka ve patent, iş hukuku, insan kaynakları gibi alanlarda danışmanlık ve destek hizmetleri vermektedir.

Ayrıca Gaziantep Teknopark’ta girişimci firmalar ve  Gaziantep Üniversitesi akademisyenleri ve öğrencileri arasında karşılıklı proje ve insan kaynağı akışını sağlamak amacıyla oluşturulmuş web tabanlı İletişim ve Sinerji Platformu yer almaktadır.

Gaziantep Teknopark ve Gaziantep Üniversitesi işbirliğiyle öğrenciler arası girişimciliği teşvik etmek amacıyla Yenilikçi Proje Yarışması düzenlenmekte ve başarılı projeler ödül olarak Kuluçka Merkezine alınmaktadır.