Tamamlanan Projeler


GAPSUN


AB Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı (CIP)

GAPSUN NEDİR ?
Avrupa İşletmeler Ağı’nın Türkiye’deki sorumlu kurumu T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’dır. Proje kapsamında, Türkiye’den başvuran ve Avrupa Komisyonu tarafından değerlendirilerek faaliyete geçen yedi farklı konsorsiyum oluşmuştur. GAPSUN bunlardan birisidir.

GAPSUN KONSORSİYUMU PROJE ORTAKLARI

KOSGEB Gaziantep HMM (Koordiantör)
Gaziantep Ticaret Odası
Gaziantep TEKNOPARK
Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası
Van Ticaret ve Sanayi Odası

Proje Kapsamında KOBİ’lere yönelik yapılan çalışmalar; Ar-Ge, inovasyon konularında

• Bilgilendirme,  Bilinçlendirme ve Geri Bildirim,
• İşbirliği ve danışmanlık,
• Avrupa İşletmeler Ağı’na üye olan ülkelerdeki KOBİ’ler arası ticari işbirliğinin kolaylaştırılması,
• Yenilikçiliğin teşvik edilmesi,
• Teknoloji ve bilgi aktarım hizmetleri,

Başlıklarında seminerler, eğitimler ve çalıştaylar düzenlenmiştir.