Avantajlar


GAÜN ve Diğer Üniversitelerin  Öğretim Üyeleri ve Görevlileri,

TGB mevzuatı gereği  Üniversite Yönetim Kurullarından alacakları izin ile yapmakta oldukları/yapacakları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek amacıyla,

          • Gaziantep Teknopark’ta şirket kurabilir,
          • Kurulu bir şirkete ortak olabilir,
          • Kurulu bir şirketin yönetiminde görev alabilirler.

Gaziantep Teknopark  GAÜN öğretim elemanlarının yenilikçi fikirlerini hayata geçirmeleri için özel teşvik modelleri geliştirmektedir. Bu çerçevede Gaziantep Teknopark  bünyesinde kurulmuş Kuluçka Merkezi, öğretim elemanları tarafından yeni Ar-Ge şirketlerinin kurulmasına ve kurulan şirketlerin özellikle ilk girişimcilik yıllarında ihtiyaç duydukları desteklere ulaşmalarına yardımcı olan bir merkezdir. Kira ücretleri ve birçok ortak giderin paylaşılması yönüyle burada öğretim üyeleri tarafından kurulan yeni şirketlere ‘kuluçka hizmetleri’ verilmektedir.

Gaziantep Teknopark’taki özel farklı bir teşvik modeli ise, GAÜN  öğretim elemanları tarafından kurulan şirketlere -30m² ofis ve sunulan belirli bir orandaki  kira indirimidir. Söz konusu kira indirimi Gaziantep Teknoloji Geliştirme Bölgesi kapsamındaki bütün binalarda geçerlidir.

GAÜN Öğretim Elemanlarına verilen imkanlara benzer olarak, Gaziantep Üniversitesi dışındaki diğer Üniversitelerden gelen ve Gaziantep Teknopark’ta şirket kurmak isteyen öğretim görevlilerine de 30m²ofis  ve belirli bir kira indirimi sunulabilmektedir.

Öğrencilere Avantajlar:

Gaziantep Teknopark, GAÜN  öğrencilerine istedikleri uzmanlık alanında intörn uygulaması yapabilecekleri, kampüslerinin içine kadar taşınmış staj, çalışma ve iş olanağı  yaratmaktadır.

Özellikle mühendislik alanlarında eğitim alan öğrencilerin ihtiyaç duyduğu pratiğe yönelik deneyim kazanma fırsatı Gaziantep Teknopark  şirketlerinde yapılan intörn uygulamaları stajlar ve yarı zamanlı / tam zamanlı iş olanakları  ile elde edilebilmektedir.

Gaziantep Teknopark’ta IPA Projesi Teknik Destek  kapsamında  düzenlenecek seminer, eğitim ve konferanslara katılabilme şansı öğrencilere hem bilgi edinme olanağı sunmakta, hem de bu bölgede yer alan teknoloji şirketlerinin ve / veya bölge ile yakın iletişimdeki risk sermayesi, hukuk ve yönetim danışmanlığı şirketlerinin Türk ve yabancı liderleri ile tanışma, bilgi alışverişinde bulunma olanağı sunmaktadır.

Gaziantep Teknopark’ın hedeflerinden biri de öğrencilerin geleceklerini yönlendirmelerini sağlamak, edinecekleri tecrübe ve bilgi birikimiyle hem Gaziantep’in hem de  Türkiye’nin teknoloji üreten genç, dinamik ve girişimci şirketlerini kurmalarına ortam hazırlamaktır. Bu amaç doğrultusunda  Kuluçka Merkezi’ne öğrenciler tarafından kurulan girişimci Ar-Ge şirketleri de kabul edilmektedir. Bu Merkeze başvuran öğrencilerden başvuru ücreti alınmamakta,  başta GaÜn 'lü olmak üzere  öğrenci şirketlerine başarı oranı ve ihtiyaç duyulan destek oranına bağlı olarak Gaziantep Teknopark tarafından belli bir süre ofis, ofis cihazları,  danışmanlık, eğitim, internet, telefon vb destekler  sağlanmaktadır.

Ayrıca Gaziantep Teknopark Yönetimi hem kendi kurumsal bilgi birikimini paylaşma yolu ile, hem de IPA Projesi Teknik Destek kapsamında düzenleyeceği eğitim, konferans, workshop, toplantı, bilgilendirme seminerleri ile genç girişimcilere ve GAÜN öğrencilerine girişimcilik, şirket kurma, proje işbirliği ve  ortaklıkları konularında bilgi paylaşımında bulunmaktadır. Kısaca; öğrencilerin fikir ve projelerinin hayata geçirilebilmesi için danışmanlık sağlamaktadır.